آرشیو شماره های پرگار

برای دسترسی به نسخه کامل شماره های هفته نامه پرگار در سری جدید چاپ از تیرماه سال 1392 تا پایان سال 1396 میتوانید سی دی مولتی مدیا آرشیو را تهیه کنید.

برای این درخواست به ایمیل زیر، پیام ارسال کنید.

yazdnegar@gmail.com