تماس و تلفن

نشانی:
یزد، چهار راه فرهنگیان، بلوار شهید سید محمد پاکنژاد، جنب پایگاه اورژانس ، مجتمع سبحان طبقه سوم واحد ۳۱
تلفن:
۰۳۵-۳۷۲۶۴۱۴۵

تلفن همراه:
۰۹۱۹۴۹۶۳۷۳۴

پست الکترونیک:

pargarweekly@gmail.com