آرشیو : آب مجازی
  • آب مجازی، استراتژی ملی

    آب مجازی، استراتژی ملی پرگار|حسین دهقانی سانیج |دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی| اصطلاح «آب مجازی» اولین بار در اوایل دهه۹۰ میلادی توسط آنتونی آلن ...