آرشیو : آب هر طیب که در کلبه عطاری هست
  • آب هر طیب که در کلبه عطاری هست

    رنگ‌های گرم و آتشین، طعم‌های تلخ‌وشیرین آب هر طیب که در کلبه عطاری هست شادی شفیعی بعضی کوچه‌ها جادویی دارند که آدم‌ها را تغییر می‌دهند؛ مثل همین کوچه ...