آرشیو : از آناهیتا تا «ماء»
  • از آناهیتا تا «ماء»

    جنگ آب بزرگ‌ترین تاوان غفلت ایرانیان از تاریخ؛ از آناهیتا تا «ماء» فاطمه رهبر     کمبود آب در ایران مشکل یک سال و دو سال نیست، ما قرن‌هاست ...