آرشیو : انسان، هارمونی طبیعت را به هم زده است
  • انسان، هارمونی طبیعت را به هم زده است

    گفتگوی محیط زیستی پرگار با علیرضا دهقان مستندساز؛ انسان، هارمونی طبیعت را به هم زده است در ژانر مستند، دغدغه‌هایم بهتر روایت می‌شود ثریا آسایش   اهالی رسانه یزد، سال‌ها ...