آرشیو : بی سرزمین تر از باد
  • بی‌سرزمین‌تر از باد

    بی‌سرزمین‌تر از باد

    روایت مصائب زنان افغان بی‌سرزمین‌تر از باد عاطفه ابراهیمی "مرز ... کی این خط‌ها رو کشید؟ کی سهم ما رو معلوم کرد؟ چرا سهم ما همیشه آوارگی و دربه‌دری بوده؟" رنج غربت ...