آرشیو : ترافیک در آینده نزدیک شهر را می بلعد
  • ترافیک در آینده نزدیک شهر را می بلعد

    ترافیک در آینده نزدیک شهر را می بلعد

    فراموشی فرهنگ رانندگی در خیابان‌های یزد ترافیک در آینده نزدیک شهر را می بلعد شادی شفیعی شهر یزد شلوغ و نامنظم شده، نقض قوانین راهنمایی رانندگی هم باعث ...