آرشیو : توسعه یزد؛ خرسندی‌ها و ناخرسندی‌هایش
  • توسعه یزد؛ خرسندی‌ها و ناخرسندی‌هایش

    توسعه یزد؛ خرسندی‌ها و ناخرسندی‌هایش سعید عطار عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد یزد امروز، استانی متفاوت با گذشته‌اش است و دلیل آن هم چیزی نیست جز حرکت در مسیر ...