آرشیو : ثبتی جهانی که سهم همه یزد نشد
  • ثبتی جهانی که سهم همه یزد نشد

    چه کنیم همه بافت‌ تاریخی حالشان خوب شود؟ ثبتی جهانی که سهم همه یزد نشد فاطمه رهبر در حالی بازهم به سالگرد ثبت یزد در فهرست آثار ...