آرشیو : خداحافظی با لی لی و قایم باشک
  • خداحافظی با لی لی و قایم باشک

    در گفتگو با استاد مردم شناسی دانشگاه یزد خداحافظی با لی لی و قایم باشک نسل گذشته نتوانست این بازی ها را به نسل بعد منتقل کند سمیه ...