آرشیو : سرمايه انساني شهر را سياسي نکنید
  • سرمايه انساني شهر را سياسي نکنید

    سرمایه انسانی شهر را سیاسی نکنید

    محمدصالح اولیا در گفتگو با پرگار: سرمایه انسانی شهر را سیاسی نکنید عاطفه ابراهیمی توسعه، واژه‌ای که خوشایند مدیران است و تلاش می‌کنند در صحبت‌هایشان از آن استفاده ...