آرشیو : سفیداب؛ یکی از ستون های هفت گانه بزک
  • سفیداب؛ یکی از ستون های هفت گانه بزک

    یادی از روشورهای قدیم سفیداب؛ یکی از ستون های هفت گانه بزک سمانه ملازینلی     گلوله‌های کج‌ومعوج کرم رنگِ داخل حمام که روی کیسه‌های زمخت کشیده می‌شد را کمتر ...