آرشیو : سلام بر عشق
  • سلام بر عشق

    برگ­هایی از زندگی محمود دهقان، سینما دار یزدی سلام بر عشق مهتاب دره شیری       می گویند اولین بار مردم یزد در سال ۱۳۰۹ با ساخت سینما گلشن با ...