آرشیو : سیل، هیچ مسیر انحرافی به سمت شهر نداشت
  • سیل، هیچ مسیر انحرافی به سمت شهر نداشت

    مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد: سیل، هیچ مسیر انحرافی به سمت شهر نداشت گذر ایمن سیل، اولویت بود عاطفه ابراهیمی ایجاد بندهای خاکی به‌منظور کنترل و همچنین جمع‌آوری سیلاب‌های ناگهانی ...