آرشیو : سینما یزد
  • روایتی از اولین سینمای یزد

    روایتی از اولین سینمای یزد پرگار| اولین سینمای یزد را آقای محمد گلشن در سال ۱۳۰۹ شمسی ساخت . بسیار جالب و پیشرفته بود. سقف سالن ...