آرشیو : عاروسک جُلی
  • عاروسک جُلی، نماد صلح جهانی

    گفتگوی پرگار با احیاگر عروسک سنتی ابرکوه عاروسک جُلی، نماد صلح جهانی عروسکی که به طبیعت باز می گردد سمانه ملازینلی به عاروسُک جُلی معروف است، دامنی گل ...