آرشیو : منشأ آلودگی‌ هوای یزد، داخلی است
  • منشأ آلودگی‌ هوای یزد، داخلی است

    منشأ آلودگی‌ هوای یزد، داخلی است

    یزد در وضعیت ناسالم آلودگی هوا منشأ آلودگی‌ هوای یزد، داخلی است مریم بهرامی با آغاز سال ۱۴۰۱، گردوغبارهایی کم‌سابقه و پیاپی در یزد رخ داد که باعث ...