آرشیو : من در ده‌سالگی تمام شده‌ام
  • من در ده‌سالگی تمام شده‌ام

    من در ده‌سالگی تمام شده‌ام

    کودکان و نوجوانان افغان میراث دهه‌ها جنگ داخلی و ناامنی من در ده‌سالگی تمام شده‌ام شـــــادی شفیعی وقتی در بهار سال ۹۴، دولت اعلام کرد ازاین پس شهریه ...