آرشیو : نخودی پیش رفت، لاکی جا خود…
  • نخودی پیش رفت، لاکی جا خود…

    رج به رج با خاطراتی از قالی بافی در شهر یزد؛ نخودی پیش رفت، لاکی جا خود... ذبیح جلیلی       ما در خانه‌ای بزرگ شدیم که قالیبافی جزوی از ...