آرشیو : وقتی افغان هستی
  • وقتی افغان هستی

    وقتی افغان هستی

    افغانستانی‌ها احترام لازم دارند وقتی افغان هستی فاطمه رهبـــــــر هرچقدر هم خوب باشی تو را با ملیتت قیاس می‌کنند، از رفتارهای شخصی‌ام گرفته تا تمام کارهایی که ...