آرشیو : وقتی همه زیر خط فقر هستیم
  • وقتی همه زیر خط فقر هستیم

    وقتی همه زیر خط فقر هستیم مهدی زمان زاده نیمه اسفندماه ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور در جلسه‌ای اذعان کرد "دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق ...