آرشیو : کارآفرینی در یزد
  • راهکار ساده برای ایجاد اشتغال

    راهکار ساده برای ایجاد اشتغال پرگار| یلدا راهدار| شاخص های عمده بازار نیروی کار و مشخصا نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی جز مولفه هایی هستند که ...