آرشیو : کرونا در یزد
  • درمان کرونا در پستوی عطاری ها!

    مهتاب دره شیری|اسفندماه سال۹۸ بود که مردم با بیماری کرونا آشنا شدند. بیماری ناشناخته ای که برای درمانش، حدس و گمان های زیادی مطرح شد ...