آرشیو : گفتگوی اختصاصی با محمدعلی طالبی استاندار یزد
  • گفتگوی اختصاصی پرگار با استاندار جوان یزد

    با همه تعامل داشتم اقداماتم در استانداری یزد قابل دفاع است زهرا شاه­شوازی مهدی زمان­ زاده شادی شغیعی عاطفه ابراهیمی قرار گفتگوی ما با محمدعلی طالبی سیزدهمین  و جوان ...