آرشیو : یزدی که خاکش دامنگیر است
  • یزدی که خاکش دامنگیر است

    چرا یزد را دوست دارم یزدی که خاکش دامنگیر است فاطمه رهبر یزد را دوست دارم، اصلاً این یزد را فقط می‌شود دوست داشت حتی همان زمان‌هایی که ...